KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKATA ZBIGNIEWA W. KOWALSKIEGO


Zbigniew Wojciech Kowalski
- ur. w 1951 r. w Łodzi, adwokat od 1987 r., wykształcenie: mgr prawa. Ukończył w roku 1974 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo - Studia Stacjonarne. W latach 1975 -1977 odbywał aplikację prokuratorską w prokuraturach w Szczecinie i w Słupsku. Po egzaminie prokuratorskim pracował jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku. Od 1981 r. wpisany na listę radców prawnych wykonywał zawód radcy prawnego. W ramach spółki cywilnej adwokatów i radców prawnych prowadził kancelarię prawniczą zajmującą się specjalistyczną obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Sprawował taką obsługę w spółkach prawa handlowego, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Od 1987 r. wpisany na listę adwokatów pozostaje członkiem Izby Adwokackiej w Koszalinie i prowadzi działalność w indywidulanej kancelarii adwokackiej w Słupsku. Adwokat Zbigniew W. Kowalski pochodzi z prawniczej rodziny o wieloletnich tradycjach adwokackich. Zarówno jego dziadek, jak i ojciec byli adwokatami w Warszawie i w Łodzi. Syn Jędrzej też jest adwokatem.
Adwokat - Zbigniew W. Kowalski
Preferencje zawodowe:
- prawo cywilne
- prawo rodzinne
- prawo karne
- prawo gospodarcze
- prawo administracyjne
- reprezentacja przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
- reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi.
Zakres praktyki kancelarii obejmuje, w szczególności prowadzenie spraw sądowych:
z zakresu prawa karnego
z zakresu problematyki prawa gospodarczego
z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawy rozwodowe, alimentacyjne, opieki nad małoletnimi
z zakresu prawa cywilnego, w tym odszkodowań, odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych, ochrony dóbr osobistych oraz spraw o zapłatę
sprawowanie obrony w sprawach karnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
W ramach zlecenia pojedynczej usługi kancelaria przygotowuje:
- projekty umów cywilnoprawnych
- opinie prawne z zakresu wszelkich gałęzi prawa
- pisma procesowe w toczących się sprawach, bądź inicjujące wszczęcie postępowania
- projekty uchwał organów kolegialnych spółek prawa handlowego
- skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
- uczestniczy w negocjacjach zmierzających do ugodowego zakończenia sporu
- zajmuje się windykacją należności oraz reprezentuje klienta w postępowaniach egzekucyjnych
- zajmuje się analizowaniem i weryfikacją projektów umów i uchwał
- sporządza umowy i akty założycielskie spółek i przeprowadza ich rejestracje w KRS-sie
W ramach stałego zlecenia usługi kancelaria zapewnia podmiotowi gospodarczemu kompleksową obsługę prawną obejmującą wymienione wyżej czynności przy zryczałtowanym honorarium.
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zbigniew W. Kowalski - email: adw.kowalski@wp.pl | Jędrzej Kowalski - email: jedrzej.kowalski@wp.pl
76-200 Słupsk, ul. Filmowa 3   |   tel. 59 840 30 42 
Pocztówka pochodzi ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Numer inwentarzowy: MPŚ-HP/416 .  - www.muzeum.slupsk.pl
RODO Klauzula Informacyjna
Tagi: Adwokat Słupsk, kancelaria adwokacka słupsk, pomoc prawna słupsk, kancelarie adwokackie Słupsk, prawnik Słupsk
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKATA ZBIGNIEWA W. KOWALSKIEGO


Zbigniew Wojciech Kowalski
- ur. w 1951 r. w Łodzi, adwokat od 1987 r., wykształcenie: mgr prawa. Ukończył w roku 1974 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo - Studia Stacjonarne. W latach 1975 -1977 odbywał aplikację prokuratorską w prokuraturach w Szczecinie i w Słupsku. Po egzaminie prokuratorskim pracował jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku. Od 1981 r. wpisany na listę radców prawnych wykonywał zawód radcy prawnego. W ramach spółki cywilnej adwokatów i radców prawnych prowadził kancelarię prawniczą zajmującą się specjalistyczną obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Sprawował taką obsługę w spółkach prawa handlowego, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Od 1987 r. wpisany na listę adwokatów pozostaje członkiem Izby Adwokackiej w Koszalinie i prowadzi działalność w indywidulanej kancelarii adwokackiej - początkowo w Lęborku, a obecnie w Słupsku. Adwokat Zbigniew W. Kowalski pochodzi z prawniczej rodziny o wieloletnich tradycjach adwokackich. Zarówno jego dziadek, jak i ojciec byli adwokatami w Warszawie i w Łodzi. Syn Jędrzej też jest adwokatem.
tel. 601 170 777
tel. 603 179 630