KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKATA JĘDRZEJA KOWALSKIEGO


Jędrzej Kowalski,
- ur. w 1980 r. w Słupsku, adwokat, wykształcenie: mgr prawa (2004 r.). Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo - Studia Stacjonarne, z wynikiem bardzo dobrym (1999 r. - 2004 r.). Pracę magisterską pt.: „Umowa przelewu wierzytelności i jej gospodarcze znaczenie” napisał w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Panowicz-Lipskiej. Aplikację adwokacką odbył w latach 2004 - 2008. Egzamin adwokacki złożył z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Koszalinie. Pochodzi z rodziny o wieloletniej tradycji prawniczej: adwokatem jest jego ojciec - Zbigniew, adwokatami byli również jego dziadek - Stefan oraz pradziadek - Franciszek. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Słupsku.

Preferencje zawodowe:
prawo cywilne
prawo rodzinne
prawo gospodarcze
prawo karne
prawo administracyjne
reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym
reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi

Zakres praktyki prawniczej kancelarii obejmuje:
- reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i karnych przed sądami obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym
- sporządzanie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych oraz kasacji w sprawach karnych
- reprezentację w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych
- reprezentację w postępowaniach arbitrażowych
- reprezentację w negocjacjach oraz postępowaniach przedsądowych
- obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych
- obsługę prawną podmiotów gospodarczych
- sporządzanie i opiniowanie projektów umów oraz regulaminów
- sporządzanie opinii prawnych
- prowadzenie spraw w szczególności z zakresu:
    - odszkodowań za szkodę na osobie i mieniu
    - ochrony dóbr osobistych
    - prawa rodzinnego (sprawy o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów, ograniczenie albo
      pozbawienie władzy rodzicielskiej, podział majtku wspólnego)
    - ochrony konsumentów
    - robót budowlanych
    - prawa autorskiego
    - prawa prasowego
    - prawa wekslowego
    - prawa przewozowego
    - prawa ubezpieczeniowego
    - cywilnoprawnej problematyki urządzeń przesyłowych
    - przestępstw gospodarczych i urzędniczych

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jędrzeja Kowalskiego posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.
Adwokat - Jędrzej Kowalski
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zbigniew W. Kowalski - email: adw.kowalski@wp.pl | Jędrzej Kowalski - email: jedrzej.kowalski@wp.pl
76-200 Słupsk, ul. Filmowa 3   |   tel. 59 840 30 42
Pocztówka pochodzi ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Numer inwentarzowy: MPŚ-HP/416 .  - www.muzeum.slupsk.pl
RODO Klauzula Informacyjna
Tagi: Adwokat Słupsk, kancelaria adwokacka słupsk, pomoc prawna słupsk, kancelarie adwokackie Słupsk, prawnik Słupsk
tel. 601 170 777
tel. 603 179 630