RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: RODO), adwokat Jędrzej Kowalski prowadzący Kancelarię Adwokacką w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 3, niniejszym informuje Panią/Pana jako Klienta Kancelarii, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adwokat Jędrzej Kowalski prowadzący Kancelarię Adwokacką w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 3, NIP: 839 291 32 82, tel. 59 840 30 42, tel. kom. 603 17 96 30, e-mail: jedrzej.kowalski@wp.pl, jk@adwkowalski.pl, www.adwkowalski.pl., oraz adwokat Zbigniew W. Kowalski prowadzący Kancelarię Adwokacką w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 3, NIP: 841 001 20 18, tel. 59 840 30 42, tel kom. 601 170 777, email: adw.kowalski@wp.pl, www.adwkowalski.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zleconych przez Panią/Pana usług prawnych oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
3. W razie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub osobę trzecią są w szczególności: ustalenie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zapobieganie popełnieniu przestępstw, ustalanie konfliktów interesów oraz zapobieganie naruszeniom zasad etyki wykonywania zawodu adwokata, cele archiwalne i statystyczne.
4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wówczas przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: sądy powszechne, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne, organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne policji oraz prokuratury, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy współpracujący z Kancelarią w związku z udzielonym im substytucyjnym pełnomocnictwem (upoważnieniem do obrony) w danej sprawie, podmioty świadczące dla Kancelarii na podstawie odrębnej umowy usługi księgowo-finansowe, informatyczne oraz pocztowe.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym (jest dobrowolne), jednakże nie podanie danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie usługi prawnej (przedmiotu umowy).
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zbigniew W. Kowalski - email: adw.kowalski@wp.pl | Jędrzej Kowalski - email: jedrzej.kowalski@wp.pl
76-200 Słupsk, ul. Filmowa 3   |   tel. 59 840 30 42
Pocztówka pochodzi ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Numer inwentarzowy: MPŚ-HP/416 .  - www.muzeum.slupsk.pl
Tagi: Adwokat Słupsk, kancelaria adwokacka słupsk, pomoc prawna słupsk, kancelarie adwokackie Słupsk, prawnik Słupsk
tel. 601 170 777
tel. 603 179 630